Email : manavsevatrust07@gmail.com
Call us now +91 9054099616

Trust Members

Dr.DIPAKKUMAR DAFDA

Pramukh shri

D.V. DAFDA

UpPramukh

Dr.MANOJKUMAR PARGHI

Mantri

Dr.KISHORKUMAR VANIYA

SahManti

Mr.DINESHBHAI PARDHI

Khajanchi

Dr.JITESHKUMAR VANIYA

Karyakari sakriya Sabhya

Mr. V.A.FAFDA

Karyakari sakriya Sabhya